Çalışma Saatimiz

Pts - Cma, 8:00 - 17:00

Telefonumuz

+90 324 336 0224

Email Adresimiz

info@cagisg.com.tr

Acil Durum Planı Hazırlanması

Acil Durum Planı, iş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye gerektiren olaylar sırasında yapılacak iş ve işlemler dahil bilgiler ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

Acil durum planları:

İş yerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde, etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.