İş Güvenliği Hizmetleri

İşyeri Tehlike Sınıfınıza Uygun Nitelikte İş Güvenliği Uzmanı A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları

  • Rehberlik ve Danışmanlık
  • İşyeri Ortamı Gözetimi
  • İş Güvenliği Eğitimleri,
  • Bilgilendirme ve Kayıt
  • İlgili Birimlerin Koordinasyonu
  • Teknik Periyodik Kontrollerin Takibi
  • İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarının Raporlanması
  • Yıllık Değerlendirme Raporu