İş Sağlığı Hizmetleri

  • İşyeri Hekimi Görevlendirme Sağlık Personeli Görevlendirme
  • İşe Giriş ve İşe Dönüş Muayeneleri
  • Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu
  • İlkyardım ve Acil Müdahale
  • Fiziki Muayene
  • Sağlık Gözetimi
  •  Periyodik Testler, Ölçüm ve Kontroller
  • İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarının Raporlanmasi
  • Rehberlik ve Danışmanlık
  • Eğitim ve Bilgilendirme ve Kayıt Yıllık Değerlendirme Raporu