Risk Değerlendirmesi

  • İş sağlığı ve güvenliğinin temeli olan sağlıklı ve güvenli iş ortaminin sağlanabilmesi için en önemli adım risk değerlendirmesi çalışmalarıdır. Risk değerlendirmeleri sadece iş yerleri için değil yaşam alanlarımız olan apartmanlar ve siteler için bile zorunlu hale gelmiştir. 
  • Risk değerlendirmesi tüm iş yerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, derecelendirme, riskleri kaynağında önleme yolları, bu mümkün değil ise kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir. 

Risk değerlendirmesini ne zaman yaptırmalı ve yenilemelisiniz?

a) Daha önce hiç risk değerlendirmesi yaptırmadıysanız
b) Risk değerlendirmenizin yasal süresi dolduysa
c) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması halinde
d) İş yerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesiyle
e) Üretim yönteminde değişiklikler olması durumunda
f) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelirse
g) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması halinde
h) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülürse
1) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması gibi durumlarda risk değerlendirmesi çalışmasını yapmalı veya mevcut ise yenilemelisiniz.