HAKKIMIZDA

KURUMSAL

ÇAĞ OSGB firması 2014 yılında kurularak firma yetkililerimizin danışmanlık birikiminin de pozitif etkisiyle, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışma hayatımızda oldukça önemli hale gelen iş sağlığı ve güvenliği konusunda profesyonel hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. ÇAĞ OSGB iş dünyasına iş sağlığı ve güvenliği alanında fayda sağlayacak düzenlemeler geliştirmek, uygulamak, sürekli iyileştirmek ve değer katmak üzere yola çıkmıştır.

ÇAĞ OSGB iş sağlığı ve güvenliğini yasal zorunluluk olmaktan çıkarıp iş yaşamının rutini haline getirerek, ülkemizin bu konuda yüksek standartlara ulaşmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İşyerinde 'Sıfır Risk' prensibiyle tehlikenin ortadan kaldırılması; mümkün değil ise en aza indirilerek insan odaklı çalışma prensibinin oluşturulması ÇAG OSGB ailesinin en büyük hedefidir.

ÇAĞ OSGB işletmelere nitelikli ve eğitimli iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli hizmeti vererek, risk değerlendirmesi ile işyeri ortamının sağlık ve güvenlik koşullarını en iyi düzeye ulaştırmak için çalışmalar yapar. Çalışanların bu hususta eğitimlerini, sağlık kontrollerini planlar, uygular ve takibini yapar.

ÇAĞ OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı doğrultusunda ortaya çıkan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde işverenin rehberlik ve danışmanlık konusunda en güvenilir çözüm ortağıdır.