Çalışma Saatimiz

Pts - Cma, 8:00 - 17:00

Telefonumuz

+90 324 336 0224

Email Adresimiz

info@cagisg.com.tr

Yangın Güvenliği, Eğitim ve Tatbikatlar

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birim’leri (OSGB’ler) işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere, işyeri dışında kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen özel kuruluşlardır.

İşverenler; hekim, uzman ve sağlık personelini kendi bünyelerinde istihdam edebilecekleri gibi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre yetkili OSGB firmalarından bu hizmeti fatura karşılığında temin ederek yükümlülüklerini yerine getirebilmektedirler.

OSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini işyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.

OSGB'ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir. Sınır illerin dışında hizmet verilebilmesi için, ilgili Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak o illerde şube açılması zorunludur.

Kimlerin OSGB Hizmeti Alması Gerekir?

Tüm kurum ve kuruluşlar 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu doğrultusunda işle ilgili sağlık ve güvenliği sağlamakla yükümlüdür.

İşletmeler bu hizmetleri Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB'lerden alabilir.

İşyerindeki çalışan sayısı ve işyeri faaliyet alanına (NACE Kodlarına) göre işletmelerin OSGB’lerden alacakları hizmetler, süre ve içerikleri bakımından farklılık göstermektedir.

Neden OSGB ile Çalışmalısınız?

6331 sayılı Kanun çerçevesinde sorumlu olduğunuz tüm hizmetleri tek bir kuruluştan almış olursunuz.

İş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır. Bu personelin tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız OSGB‘nin sorumluluğundadır.

Doküman ve raporların tek bir kuruluş tarafından düzenlenmesi, arşivlenmesi herhangi bir denetim sırasında size avantaj sağlayacaktır.

Tüm iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarınızın tek bir kuruluş tarafından yapılması, zamandan tasarruf etmenizi sağlayacaktır.

OSGB’ler birçok firmaya hizmet vermektedirler. Bu sebeple iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha geniş bir vizyon ile size hizmet sunmaktadırlar.