Çalışma Saatimiz

Pts - Cma, 8:00 - 17:00

Telefonumuz

+90 324 336 0224

Email Adresimiz

info@cagisg.com.tr

Risk Değerlendirmesi

İş sağlığı ve güvenliğinin temeli olan sağlıklı ve güvenli iş ortamının sağlanabilmesi için en önemli adım risk değerlendirmesi çalışmalarıdır. Risk değerlendirmeleri sadece iş yerleri için değil yaşam alanlarımız olan apartmanlar ve siteler için bile zorunlu hale gelmiştir.

Risk değerlendirmesi tüm iş yerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, derecelendirme, riskleri kaynağında önleme yolları, bu mümkün değil ise kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

Risk değerlendirmesini ne zaman yaptırmalı ve yenilemelisiniz ?